Leasing

Leasing to forma finansowania pojazdów oraz środków trwałych, w której podmiot finansujący jest właścicielem danego środka trwałego i oddaje go Tobie w użytkowanie za określoną kwotę. Po okresie umowy możesz go wykupić za kwotę niższą niż jego rynkowa wartość.


Wyróżniamy cztery rodzaje leasingu:

  • Leasing konsumencki dla klientów indywidualnych
  • Leasing operacyjny, gdzie do kosztów uzyskania przychodu zalicza się wszystkie opłaty leasingowe;
  • Leasing finansowy, gdzie w czasie umowy spłaca się całą wartość pojazdu i staje się jego właścicielem;
  • Leasing z serwisem, gdzie oprócz finansowania pojazdu klient wykupuje co najmniej dwie usługi dodatkowe.

Jakie są zalety leasingu?

Pozyskanie środków trwałych przy minimalnym udziale kapitału firmy

W leasing można wziąć pojazdy lub inne środki trwałe, na które w danym momencie firma nie może sobie pozwolić lub byłoby to duże obciążenie dla jej budżetu.

Korzyści podatkowe
 

To, co dokładnie można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu zależy od typu leasingu. Jednak w każdej z opcji istnieją korzyści podatkowe.

Możliwość wykupu auta za niską cenę
 

Po zapłaceniu ostatniej raty leasingu można wykupić pojazd za cenę znacznie niższą od jego rynkowej wartości.

Leasing nie obniża zdolności kredytowej
 

Rata leasingowa nie jest brana przez banki pod uwagę przy określaniu zdolności kredytowej firmy.

Zamów kontakt

Jak wziąć auto w leasing?